HANS PARLEVLIET

Hans Parlevliet is geboren in 1953 te Groningen en volgde in de periode 1975-1980 de opleiding Vrije Schilderkunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten, Academie Minerva te Groningen. In de jaren 80 heeft hij zich hoofdzakelijk beziggehouden met het maken van illustraties in opdracht. Hij deed dit in een maatschap, samen met Herman Tulp, een studiegenoot. Een succesvolle combinatie, waarmee zij meedraaiden in de top van Nederland. In het begin van de negentiger jaren begon hij steeds meer, vooral door vraag uit de markt, met het maken van schilderijen. Hans Parlevliet schildert minutieus en realistisch. Zijn schilderijen zijn coloristisch, zonder echter aan plastiek te verliezen. Grote aandacht wordt besteed aan de compositie, die uiterst zorgvuldig wordt afgewogen. De stillevens van Hans Parlevliet zijn klein en intiem. Ze zijn van heel dichtbij waargenomen en geschilderd, met een grote aandacht voor de stofuitdrukking.

© 2015 Art Nieuws