DANA MARSHALL

Dana Marshall (1962) studeerde fotografie en beeldende kunst in de Verenigde Staten en Nederland. Haar opleiding aan The School of Visual Arts in New York werd bekroond met een outstanding student award, waarna ze nog twee jaar de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam volgde. Sinds 1989 woont en werkt Dana Marshall als zelfstandig kunstenaar in Nederland.De rode draden in mijn werk zijn door de jaren heen hetzelfde gebleven: vergankelijkheid, natuur en vruchtbaarheid, vorm en vormloosheid, schilderkunst en fotografie. Met die thema's creëer ik mijn eigen visuele taal, waarbij ik steeds verschillende manieren van werken toepas. Het fotograferen van gecreëerde omgevingen is niet bedoeld om de werkelijkheid te bedekken. Integendeel; de gelaagdheid ervan en de combinatie van schilderkunst en fotografie onthullen juist het gegeven dat de werkelijkheid niet is wat zij lijkt. In mijn werk gebruik ik de oppervlakte om diepte te bereiken.

 

© 2015 Art Nieuws