COREN GEUS

Het streven naar de hoogst bereikbare zuiverheid is wat Coren Geus met Piet Mondriaan gemeen heeft. Mondriaan bereikte dat universele doel door het loslaten van wat hij noemde "het individuele in de afbeelding", oftewel het onderwerp. Zijn kunst was zuiver tweedimensionaal geworden: een strakke discipline van lijnen, vlakken en kleuren. Coren Geus voelt zich diep verwant aan dit gedachtegoed. Maar zij zoekt de zuiverheid vooral in het licht en dat vraagt per definitie om een voorwerp, een medium dat het weerkaatst. Met Mondriaanse discipline schildert Coren Geus deze voorwerpen, meestal schalen, kommen en bokalen, waarmee zij het licht vorm en kleur geef. In het werk "Mondriaan en de transparantie komen de ordeningen van Mondriaan en het licht van Coren Geus op unieke wijze tezamen. Met als basis het schilderij "Red,Blue and Yellow" 1928, vervaardigde zij zeven schilderijen die zij in dezelfde kleurencompositie rangschikte. Met minimale middelen bewijst Coren Geus dat licht synoniem is aan de emotie. Zelfs op koude, ondoordringbare voorwerpen laat zij een licht weerkaatsen dat diep in het gevoel doordringt. In 2008 is haar boek "Glashelder" (90 blz. 30x30cm) uitgekomen, met een prachtig overzicht van werken tot dan toe.
Piet Bogaard, Den Haag

 

© 2015 Art Nieuws